خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.

محوطه مرکز
محوطه مرکز

اخبار

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد